Mateřská škola Kostelec u Křížků
Mateřská škola Kostelec u Křížků

KONTAKT

MŠ Kostelec u Křížků,
Kostelec u Křížků 54,
251 68 Kamenice

Ředitelka: 774 462 140 
Koťátka: 774 462 141
Štěňátka: 774 462 142

Organizační řád školy

Popis zařízení

 • Typ: Předškolní zařízení s celodenní péčí
 • Kapacita: 48 dětí
 • Počet tříd: 2
 • Počet dětí ve třídách:
  I. třída – 24 dětí
  II. třída – 24 dětí
 • Věkové složení skupin:
  I. třída – děti tříleté, a čtyřleté 
  II. třída – děti pětileté, šestileté a děti s odkladem školní docházky

Provozní doba

 • od 6,30 do 16,30 hodin  

Personální zajištění provozu

I. třída KOŤÁTKA

 • paní učitelka: Zuzana Pavlová
 • paní učitelka: Anna Malá
 • provozní zaměstnankyně: Jana Praženková

II.třída ŠTĚŇÁTKA

 • paní učitelka: Andrea Hendrychová
 • ředitelka školy: Mgr. Jitka Kubátová
 • paní učitelka: Drahomíra Švarcová
 • asistentka pedagoga: Jana Fořtová
 • provozní zaměstnankyně: Ivana Kaprová

Podmínky pro provoz

Mateřská škola vznikla přestavbou rodinného domu.Dům i zahrada byly obci pronajaty na 15 let. Ke kolaudaci zařízení došlo 17. 12. 2009. Provoz byl zahájen 4. 1., děti jsme přivítali 6. 1.  2010. V prvním patře se nachází denní místnost, jídelna s výdejnou, šatna dětí a umývárna s WC. Totéž je i ve druhém patře. V přízemí jsou sklady, šatna pro zaměstnance a ředitelna. Patra jsou spojena vnitřním schodištěm, který je určen pro zaměstnance školy nebo děti v doprovodu dospělé osoby a venkovním schodištěm určeným pro děti a rodiče.
Strava je dovážena ze školní jídelny Základní školy Kamenice.
Škola má k dispozici zahradu, jejíž vybavení se dokončilo v červnu 2011.

Režimové požadavky

Příchod dětí do MŠ: od 6,30 do 8, 15
Hra je zařazena co nejčastěji v režimu dne (viz režim dne). Dítě má právo si činnosti vybírat.

Časové rozvržení činností

 • 6.30 – 8.15
  Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní aktivity, individuální práce s dítětem či skupinkou dětí
 • 8.15 – 8.45
  Pohybové aktivity
 • 8.45 – 9.15
  Osobní hygiena, přesnídávka
 • 9.15 – 9.45
  Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi. Řízené aktivity
 • 9.45 – 12.00
  Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, popříp. náhradní činnost
 • 12.00 – 12,30
  Oběd a osobní hygiena dětí
 • 12.30 – 14,00
  Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
 • 14.00 – 14.30
  Odpolední svačina, osobní hygiena
 • 14.30 – 16.30
  Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, volně spontánní aktivity, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ

Pohybové aktivity

Pohybové chvilky i cvičení jsou zpracovány v třídních programech
Co nejčastější zařazování pohybových aktivit spontánních i řízených (cviky na správné držení těla, posilování svalstva, hrubé motoriky, uvolňovací cviky, relaxační prvky, hudebně pohybové hry, cviky na orientaci v prostoru, kompenzační cvičení, soutěživé hry….atd.)
Vybavení: dostatečný prostor ve třídách, dostatek nářadí a náčiní (vše se průběžně dokupuje): lavičky, kruhy, žíněnky, polštářky, kroužky, hůlky, šátky, lana, látkový tunel, míče. Za pěkného počasí využíváme školní zahradu a obecní dětské hřiště (oplocené a splňující hygienické i bezpečnostní požadavky)

Pobyt venku

Zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne podle počasí
Využití: volné hry, tělovýchovné aktivity. pozorování přírody, vycházky, orientace v okolí MŠ
Školní zahrada: zahrada je  vybavena pískovišti, pružinovými houpačkami, skluzavkou a prolézačkou, tabulemi na kreslení, domkem, mašinkou s vagonkem, zahradním divadélkem, panákem na skákání, basketbalovým košem, lavičkami se stoly, lavičkami - autíčky, děti mají k dispozici hračky na písek, kočárky, švihadla a míče.
Travnatá plocha zahrady je udržována pracovníkem OÚ (sekání) a provozními zaměstnanci školy (zalévání, hrabání, květinová výzdoba). Byl založen bylinkový a květinový záhon.
Dětské hřiště: využíváme dětské hřiště patřící OÚ Kostelec u Křížků. Zde jsou pískoviště, skluzavky, poma, houpačky a prolézačky.

Odpočinek

Podmínky: Využití denní místnosti. V části pokryté kobercem se denně pokládají celočalouněná lehátka a lůžkoviny. Před odpočinkem je koberec vždy vyluxován. V obou třídách jsou používány čističky vzduchu a klimatizace. Lehátka, polštáře i přikrývky jsou z antialergických materiálů. Po odpočinku a vyvětrání se lehátka i lůžkoviny ukládají do větratelných skříní, kde jsou umístěny odděleně od sebe. Na noc se nechávají skříně otevřené.
Děti s menší potřebou spánku si mohou poslouchat četbu, hrát klidnější hry, je jim věnován individuální přístup.

Stravování

Strava a dietní strava se dováží ze Základní školy Kamenice. Dovoz zajišťuje pracovník obecního úřadu Kamenice. Do 8 hodin je přivážena přesnídávka. Oběd a odpolední svačina jsou přiváženy v 11,15. Teplé jídlo je převáženo v termoboxech v nerezových uzavíratelných nádobách. Dietní strava je převážena v označené termonádobě s nerezovým jídlonosičem. Termoboxy se ve výdejně pokládají na sklopnou desku a jsou z nich vyjmuty nerezové nádoby s jídlem. Ve výdejně jsou nádoby umístěny do vodní lázně a udržovány teplé do doby výdeje, nejvýše do 75 minut. Nerezové nádoby s dietní stravou jsou uloženy odděleně od ostatních nádob do horké lázně v levé, označené části ohřívacího pultu. Teplota stravy (minimálně 60°C je denně měřena a zaznamenávána). Pomazánky, ovoce, zelenina. mléčné výrobky, cukrářské výrobky ..atd. jsou uskladněny v chladničkách. Dietní strava v označených uzavíratelných plastových miskách. Teplota v chladničkách se denně měří a zaznamenává do sešitu. Pečivo je uskladněno v uzavíratelných boxech, pečivo pro dietní stravu je uloženo zvlášť v označené uzavíratelné plastové nádobě. Na přípravu dietní stravy jsou používány vždy čisté nerezové nože a označené prkénko. Dietní strava je servírována na porcelánových talířích i ve skleněných miskách, nápoje do porcelánových hrnků nebo skleniček, používá se nerezový příbor a lžičky.
Použité nádobí se myje v myčkách. Na ruční mytí nádob na skladování a převoz dietní stravy se používá označená houbička. Lednice se jednou za týden desinfikuje, myčka se jednou za měsíc čistí speciálními čisticími prostředky na myčky. Pracovnice výdejny používají pláště, jednorázové čepice a rukavice. Termoboxy jsou jednou týdně nebo dle potřeby umývány v ZŠ Kamenice.
Pracovnice výdejny používají pláště, jednorázové čepice a rukavice. Podrobnější rozpis v HACCP (systém kritických bodů).

Pitný režim

Pracovnice výdejny dětem denně vaří čaj (většinou ovocný,  mírně slazený) ze surovin, které posílá školní jídelna ZŠ Kamenice. Děti se mohou napít kdykoli během dne. Na stolku jsou připraveny hrnečky, várnice s čajem a konvice, děti mohou dostat pitnou vodu, kterou filtrujeme ( konvice Brita a filtry Maxtra ) nebo vodu se šťávou. Použité hrnečky děti odkládají na výdajové okénko. Děti se mohou samy obsloužit.

Otužování

Vzhledem k podmínkám MŠ a zdravotnímu stavu dětí, konzultováno s rodiči.
Způsoby:

 • Dostatečné větrání místností
 • Regulace teploty v místnosti na 20-22°C (regulační ventily na topení, klimatizace, ventilátory)
 • Přiměřené oblékání dle teploty a počasí
 • Při teplém počasí mlžení na zahradě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
1
23 24 25 26
27 28 29
1
30 31
1
1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie